Flv文件播放列表 无需安装任何插件

[亚历山大大帝]迅雷资源下载资源观看

本月热门排行榜

战争片《亚历山大大帝》剧情介绍

亚历山大自幼聪颖过人,曾受教于 大 师(亚利斯多德),稍长即被授予首府总督之职,并以平定山贼有功而任命为马其顿大军统帅,随父横扫希腊城邦之乱。  西元前336年菲利普遇刺,亚历山大继任王位并继承乃夫遗志,率领希腊联军进攻波斯,关尼卡卡一役大败波斯并直入小亚细亚攻占两河流域,波斯帝国崩溃,波斯王大流士被杀,又进军埃及又越过印度河进入恒河流域,因军士思乡被迫退回。亚历山大融合东西文化,鼓励民族间通婚,并倡导民族间地位平等,讲希腊思想律法散布各地,开创希腊化时代文化,死时却年仅33岁。

网友点评:亚历山大大帝